Skip to content

VYC Kindred

Tara! Sama-sama tayong kumanta!

VYC Kindred

Bago ka ba dito?

Tara, kilalanin natin ang Indigenous musika at kultura kasama ang ibang katulad mong baguhan din dito sa Canada

Sumali ka dito sa amin VYC Kindred! Libreng programang ito ng kantahan. Kita-kits linggu-linggo para:

VYC Kindred

Bukas ito para sa

English ang programang ito pero bukas ito para sa lahat, kahit na ano pang level ng English.

Tara! Sama-sama tayong kumanta!