Skip to content

VYC Kindred

بیایید و با ما آواز بخوانید!

VYC Kindred

آیا شما در کانادا یک تازه‌وارد هستید؟

بیایید و با دیگر افرادی که تجربه‌ای شبیه به شما دارند، در مورد موسیقی و فرهنگ بومی بیاموزید.

در VYC Kindred به ما بپیوندید، یک برنامه آوازخوانی رایگان که در آن هفته‌ای یک بار با هم ملاقات خواهید کرد تا:

آداب و رسوم موسیقی بومی را تجربه و در آن مشارکت کنید

دوستان جدید پیدا کنید

· داستان خود را به اشتراک بگذارید

VYC Kindred

ما از حضور این افراد استقبال می‌کنیم:

جوانان (14 تا 22 سال)

هر فردی که خارج از کانادا متولد شده است

خوانندگان جدید و باتجربه

لطفاً توجه داشته باشید که این برنامه به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد اما از همه، بدون در نظر گرفتن توانایی‌های زبان انگلیسی‌شان، استقبال می‌شود.

بیایید و با ما آواز بخوانید!